Likakaivojen tyhjennykset

Tarjoamme likakaivojen tyhjennys palvelua. Meillä on nykyaikainen lietteen kuljetus kalusto, jolla suoritamme työn luotettavasti sovitussa aikataulussa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tyhjennyksistä syntyneet jätteet viedään asianmukaiseen jatkokäsittelypaikkaan.

-Lokakaivot

-sadevesikaivot

-hiekanerotuskaivot

-rasvanerotuskaivot